Smerové väzby (directional couplers)

Smerová väzba 800...2500 MHz
Základné údaje 800...2500MHz
Väzbový útlm (coupling)10dB ± 2dB
Smerovosť (directivity)22dB typ.  (11 min.)
Max. priechodný výkon 24W
Impedancia50Ω
ČSV (WSVR)1,6
Priechodný útlm (main loss)1,8dB typ.
KonektoryBNC, MCX, SMA
Rozmery krabičky (mm)60 x 55 x 25
Typ (obj. číslo:)SV 0,8/2,5G
Cena149 €


Smerová väzba 800...2500 MHz


Smerová väzba 1800...4200 MHz
Základné údaje 1800...4200MHz
Väzbový útlm (coupling)15dB ± 2dB
Smerovosť (directivity)20dB typ.  (13 min.)
Max. priechodný výkon 20W
Impedancia50Ω
ČSV (WSVR)1,6
Priechodný útlm (main loss)1,4dB typ.
KonektoryBNC, MCX, SMA
Rozmery krabičky (mm)60 x 55 x 25
Typ (obj. číslo:)SV 1,8/4,2G
Cena179 €Smerová väzba 1800...4200 MHz


        ©  Ján Jenča   2009