Wobléry

VF rozmietač 900 MHz - WR35 
Pozri tiež:  » bloková schéma wobléra .jpg 406 KB

wobler_2ghz.jpg, 14kB

WR35 je kompaktný prístroj s jednoduchou obsluhou, ktorý pracuje v širokom frekvenčnom pásme 1 - 900 MHz v JEDNOM ROZSAHU! Je zdrojom signálu stabilizovanej úrovne, ktorým môžeme merať amplitúdovo frekvenčnú odozvu, zisk, útlm akéhokoľvek aktívneho či pasívneho dvojbranu vo veľkom dynamickom rozsahu 50 dB (log. režim). Pri vypnutom rozmietaní je prístroj možné používať aj ako generátor. Zobrazovacou jednotkou je osciloskop.

Základné technické parametre:

Frekvenčný pracovný rozsah ................................................ 1 - 900MHz
Výstupné vf napätie ................................................................ +3 dBm (110dBµV)
Výstupná impedancia............................................................. 75 Ω alebo 50 Ω
Kolísanie výst. vf napätia (zvlnenie) pri max. úrovni .......... ± 1 dB
Atenuátor ................................................................................... 45 dB krok 1 dB

Potlačenie parazitných produktov ......................................... > 35 dB
Frekvenčné značky (kryšt. oscilátor) .................................... 100, 10, 1 MHz
   - nastavenie veľkosti ............................................................ plynulo 0 - 1 V
   - vzájomné rozlíšenie ........................................................... súčasne amplitúdou, šírkou, jasom
Frekvenčný zdvih ...................................................................... 0 - 900 MHz (veľký); 0 - 90 MHz (malý)
   - nastavenie ........................................................................... plynulo
Dynamika zobrazenia ............................................................. 50 dB

Výstup pre čítač ....................................................................... áno
Výstup pre osciloskop ............................................................ 0,5 V/dielik - vert., 2 ms/dielik hor.
   - impedancia ......................................................................... 1 kΩ
Hmotnosť ................................................................................... 2,8 kg
Vonkajšie rozmery ............................................................. 90 × 240 × 241 mm (v, š, h)
Záruka ......................................................................................... 2 roky

Cena: 999 €

VF Woblér (VF Rozmietač) - 1...100MHz (WR10e); 5...800MHz (WR 35e)

VF rozmietač 100 MHz - WR10-ekonom a VF rozmietač 800MHz - WR 35-ekonom.

woblery.jpg, 18kB


WR10-ekonom a WR 35-ekonom je kompaktný prístroj s jednoduchou obsluhou, ktorý pracuje v širokom frekvenčnom pásme 1...100 MHz a 5...800MHz v JEDNOM ROZSAHU! Je zdrojom signálu stabilizovanej úrovne, ktorým môžeme merať amplitúdovo frekvenčnú odozvu, zisk, útlm akéhokoľvek aktívneho či pasívneho dvojbranu Pri vypnutom rozmietaní je prístroj možné používať aj ako generátor. Zobrazovacou jednotkou je osciloskop.

Základné technické parametre:

Frekvenčný pracovný rozsah ................................................ 1...100MHz; 5...800MHz
Výstupné vf napätie ................................................................ +0 dBm (107dBµV)
Výstupná impedancia............................................................. 75 Ω alebo 50 Ω
Kolísanie výst. vf napätia (zvlnenie) ........................................ ± 1,5 dB
Potlačenie parazitných produktov ......................................... > 25 dB
Frekvenčné značky (kryšt. oscilátor) .................................... 20, 20 MHz
      - vzájomné rozlíšenie ........................................................... amplitúdou
Frekvenčný zdvih ..................................................................... 20 - 900 MHz
   - nastavenie ........................................................................... plynulo
vf detektor ................................................................................. lineárny
Výstup pre osciloskop .............................................. 0,5 V/dielik - vert., 2 ms/dielik hor.
   - impedancia ......................................................................... 1 kΩ
Záruka ...................................................................................... 2 roky

S prístrojom sa dodáva prepoj. kábel ku osciloskopu a napájací zdroj.

Cena: 599 €        ©  Ján Jenča   2009