Anténne zlučovače

Selektívne zlučovače ( zvolené kanály + rest )
Základné údaje zlučuje vybraný kanál s kanálmi 1...69 zlučuje 2 vybrané kanály s kanálmi 1...69 zlučuje 3 vybrané kanály s kanálmi 1...69
Priechodný útlm kanálov 1...69     vstup 1  (okrem zvol. kanálov) -1 dB (K1...12)
-1 dB (K21...69)
-1 dB (K1...12)
-1 dB (K21...69)
-1 dB (K1...12)
-1 dB (K21...69)
Priechodný útlm vybraných kanálov  vstupy 2; 3; 4. -2 dB (K1...12)
-4 dB (K21...69)
-2 dB (K1...12)
-4 dB (K21...69)
-2 dB (K1...12)
-4 dB (K21...69)
Selektivita vybraných kanálov
B - 3 dB
10 MHz (K1...12)
12 MHz (K21...69)
10 MHz (K1...12)
12 MHz (K21...69)
10 MHz (K1...12)
12 MHz (K21...69)
Selektivita vybraných kanálov
B - 20 dB
25 MHz (K1...12)
42 MHz (K21...69)
25 MHz (K1...12)
42 MHz (K21...69)
25 MHz (K1...12)
42 MHz (K21...69)
Typ (obj. číslo:) 006 006B 006G
Konektory F alebo IEC “televízne" F alebo IEC “televízne" F alebo IEC “televízne"
Rozmery krabičky (mm) 40 x 30 x 20 50 x 40 x 20 70 x 40 x 20
Cena 18,90 € 25,50 € 32,90 €

1_zlucovac.jpg, 5,2kB 2_zlucovac.jpg, 7,3kB 3_zlucovac.jpg, 36kB
Zlučovač 1 vybraného kanála s kanálmi 1...69 Zlučovač 2 vybraných kanálov s kanálmi 1...69 Zlučovač 3 vybraných kanálov s kanálmi 1...69


Selektívne kanálové zlučovače
Základné údaje Zlučuje 2 vybrané kanály Zlučuje 3 vybrané kanály Zlučuje 4 vybrané kanály
Priechodný útlm -2 dB (K1...12)
-4 dB (K21...69)
-2 dB (K1...12)
-4 dB (K21...69)
-2 dB (K1...12)
-4 dB (K21...69)
Selektivita kanálov
B - 3 dB
10 MHz (K1...12)
12 MHz (K21...69)
10 MHz (K1...12)
12 MHz (K21...69)
10 MHz (K1...12)
12 MHz (K21...69)
Selektivita kanálov
B - 20 dB
25 MHz (K1...12)
42 MHz (K21...69)
25 MHz (K1...12)
42 MHz (K21...69)
25 MHz (K1...12)
42 MHz (K21...69)
Typ (obj. číslo:) 020 030 040
Konektory F alebo IEC “televízne" F alebo IEC “televízne" F alebo IEC “televízne"
Rozmery krabičky (mm) 50 x 40 x 20 70 x 40 x 20 70 x 60 x 20
Cena: 19,90 € 23,50 € 29,90 €

  5_zlucovac.jpg, 6,8kB  
  Zlučovač 3 vybraných kanálov  


Pásmové zlučovače:
 
Základné údaje  TV (K1...K69) + SAT     (950...2400 MHz )       Zlučovač 2 vst. K1...69 Zlučovač 3 vst. K1...69 Zlučovač 4 vst. K1...69
Priechodný útlm -1(TV) -3 dB (SAT)  3,5...4dB 1=3,5dB2,3=7dB 7,5dB
Oddežovací útlm 40 dB 20dB 22dB 25dB
Typ (obj. číslo:) 015 122 123 124
Priechodnos napájania vst.2 volitežná
Konektory F F alebo IEC
Rozmery krabičky (mm) 50 x 40 x 20 25 x 25 x 20 25 x 25 x 20 40 x 30 x 20
Cena: 14,90 € 8,50 € 9,50 € 10,50 €

comb_nonselectiv_4inputs
Zlučovač K1...69 + SAT Zlučovač širokopásmový 2 vst. Zlučovač širokopásmový 4 vst.        ©  Jan Jenca   2020